Formularz zgłoszenia do regat "60 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej 2011"
   1-2 października 2011
   Organizator: Yacht Klub Stal Gdynia

  DANE JACHTU
Nazwa jachtu     
Nr na żaglu     
Długość (m, cm)     
Ilość masztów     
Ilość kadłubów     
Klub macierzysty     
Port macierzysty     
Czy po wyścigu pozostaje w Marinie Gdynia? (Tak/Nie)  Na czas regat, każdy morski jacht kilowy - gość uczestniczący w regatach - będzie zwolniony z opłat za postój w Marinie Gdynia.  
Polisa OC jachtu- nazwa ubezpieczyciela  Nie dotyczy jachtów mieczowych, których prowadzący posiada Licencję zawodniczą PZŻ  
Polisa OC jachtu - Nr  j.w.  
Polisa OC jachtu - ważna do:  W przypadku Licencji zawodniczej PZŻ - wpisać datę ważności  
       
  DANE PROWADZĄCEGO JACHT/ZGŁASZAJĄCEGO 
Prowadzący jacht - Imię     
Prowadzący jacht - Nazwisko     
Prowadzący jacht - klub macierzysty     
Prowadzący jacht - uprawnienia  (Kpt., S.M., S.J., Ż, - Nr Patentu, lub Nr Licencji zawodniczej)  
Prowadzący jacht - adres - ulica     
Prowadzący jacht - adres - nr domu     
Prowadzący jacht - adres - nr mieszkania     
Prowadzący jacht - adres - kod pocztowy     
Prowadzący jacht - adres - miasto     
Prowadzący jacht - nr tel. na czas regat     
Prowadzący jacht - e-mail   Na podany e-mail wysyłamy potwierdzenie zgłoszenia do regat.  
Prowadzący jacht - rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL)     
       
  DANE ZAŁOGI 
Załogant 1 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
Załogant 2 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
Załogant 3 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
Załogant 4 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
Załogant 5 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
Załogant 6 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
Załogant 7 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
Załogant 8 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
Załogant 9 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
Załogant 10 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
Załogant 11 - Imię i Nazwisko  rozmiar t-shirt (S,M,L,XL,XXL) 
       
  Oświadczenia prowadzącego/zgłaszajacego/kierownika ekipy: 
1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych rejestracji do regat "60 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej 2011" zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Oświadczenie "NIE" skutkuje niezgłoszeniem jachtu do regat.
3. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi punktami (1-3), zgadzam się z nimi i zgłaszam się do regat. Oświadczenie "NIE" skutkuje niezgłoszeniem jachtu do regat
       
Zabezpieczenie antyspamowe !
Wpisz liczbę TRZYSTA CZTERDZIEŚCI SIEDEM cyframi